Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική η GOLDENSTAR – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τα φυσικά της γραφεία ή τους εκπροσώπους της. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR) και τις διατάξεις του Ν. 3471/2006, συμπληρωματικά εφαρμοζόμενες ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, όπως διαμορφώνεται με βάση το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η Ελένη Παπία που εδρεύει στη Περαία, Σόλωνος 3 και τηλέφωνο επικοινωνίας ++30 23920 22755.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) reservations@goldenstarhotel.com.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται; 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Δεδομένα που μας παρέχετε μέσω του registration form κατά την άφιξη, με e-mail, μέσω τηλεφώνου ή μέσα από extranets (online βάσεις δεδομένων τρίτων) Τέτοια δεδομένα είναι :όνομα, επίθετο, αριθμό ταυτότητας/ διαβατηρίου ή διπλώματος, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, χώρα διαμονής, ημερομηνία γέννησης, πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, πιθανόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, επάγγελμα και ΑΦΜ. Η παροχή των κατά περίπτωση κατάλληλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη παροχή υπηρεσιών με έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη παροχής των ανωτέρω δεδομένων, η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο έργο της.
 2. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο newsletter και συγκεκριμένα: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου.
 3. ληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Πώς χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα;

Κατά περίπτωση η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας:

 1. Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η GS επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Ακύρωση του λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη μπορεί να γίνει μέσω των Προτιμήσεων στο λογαριασμό σας.
 2. Για την εκτέλεση Σύμβασης πώλησης προϊόντων/ υπηρεσιών: Η επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της Σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή παροχής εκ μέρους μας υπηρεσιών.
 3. Για την Επικοινωνία και την Εξυπηρέτηση Πελατών: Η GS χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της εξυπηρέτησης πελατών, να διαχειρίζεται και να ενημερώνει για τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων/ ακυρώσεων, να γνωστοποιεί πληροφορίες σε συμμόρφωση προς νομικές υποχρεώσεις της, όπως π.χ. αλλαγή στην πολιτική απορρήτου.
 4. Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) και παροχή προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, η GS θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνει μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/ προσωποποιημένων προσφορών, καθώς επίσης την παροχή προσφορών, τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών, τη διαφημιστική προβολή και προώθηση του ιστοτόπου από απόσταση. Διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο γίνεται οποτεδήποτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.
 5. Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών: Η GS επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για να είναι σε θέση, με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα, να βελτιώσει το επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και την αναγνωρισιμότητα του ιστοτόπου της. Σε περίπτωση που η εταιρία διεξάγει έρευνα αγοράς, στα πλαίσια βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, θα ζητηθεί πρώτα η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Αναλόγως με τον σκοπό της επεξεργασίας, οι νόμιμες βάσεις που επιτρέπουν στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι κατά περίπτωση οι εξής:

 • Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που πηγάζουν είτε απευθείας από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.) είτε από Σύμβαση που συνάπτετε με την εταιρία κατά την αγορά προϊόντος ή τη λήψη μίας υπηρεσίας.
 • Η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, π.χ. όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter.
 • Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα σας επεξεργάζονται διότι αποτελεί μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης, στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς η επεξεργασία αυτή να θίγει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες ή τα συμφέροντά σας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε., το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικοί οργανισμοί για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, παρόχοι υπηρεσιών τεχνολογίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, λογιστικής υποστήριξης, μεταφοράς και παράδοσης, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. 

Για το σκοπό αυτό η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. χρησιμοποιεί μόνο Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Ειδικότερα, στα πλαίσια έγγραφων συμφωνιών που συνάπτει η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. με τους Εκτελούντες την Επεξεργασία:

 • Τους παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. 
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. 
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
 • Έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, μεταξύ άλλων για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή, και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Ειδικότερα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν ανάλογα με το σκοπό ως εξής:

 • Όλα τα έντυπα που αφορούν πελάτες του ξενοδοχείου (π.χ. αλληλογραφία, registration forms, στοιχεία πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών κ.α.) διατηρούνται για 180 ημέρες (6 μήνες) το μέγιστο μετά την πραγματοποίηση της κράτησης για λόγους επίλυσης διαφορών, απελευθέρωσης προεγκρίσεων ή αμφισβήτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.α. Έπειτα από αυτή τη περίοδο όλα τα δεδομένα καταστρέφονται όπως αναφέρεται παρακάτω.
 • Όλα τα δεδομένα του προγράμματος κρατήσεων του ξενοδοχείου (Protel) είναι προστατευμένα και ασφαλή από την HIT S.A. η οποία εταιρεία υπόκειται σε διαδικασία συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΠΔ. Ως εκ τούτου δεν μπορεί η διοίκηση του ξενοδοχείου να παρέμβει ως προς το χρονικό διάστημα διατήρησης των εν λόγω αρχείων.
 • Όλα τα φορολογικά στοιχεία (π.χ. ΑΠΥ, ΤΟΥ κλπ) διατηρούνται σε ασφαλή και υδατοστεγή χώρο εντός του ξενοδοχείου για χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η ηλεκτρονική αλληλογραφία διατηρείται για χρονικό διάστημα 10 ετών για λόγους ιστορικότητας.
 • Τα ηλεκτρονικά αρχεία διατηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών για λόγους ιστορικότητας, εκπόνησης στατιστικών αναλύσεων, τήρησης ευρετηρίων κ.α.

Μετά την παρέλευση της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενης περιόδου διατήρησης, καθώς και του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. δεσμεύεται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 • υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται
 • διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των φυσικών/νομικών προσώπων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση και άνευ αδείας κοινολόγηση. Έτσι, ενδεικτικά η GS και οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία, εφαρμόζουν μέτρα τα οποία διασφαλίζουν σε συνεχή βάση το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας, αποκαθιστούν σε εύθετο χρόνο τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στα δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος και δοκιμάζουν, εκτιμούν και αξιολογούν σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

 • Πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους κοινολογήθηκαν, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να τροποποιήσετε ή επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Λογαριασμού σας. 

 • Διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση επεξεργασίας τους ή κάνετε χρήση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία τους ή αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία. Το δικαίωμα στη διαγραφή δεν εφαρμόζεται εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκ μέρους μας τήρηση νομικής υποχρέωσης με βάση την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση τυχόν αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία ή μέχρι να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους, εφόσον την αμφισβητείτε. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά απαιτούνται για την εκ μέρους σας άσκηση νομικών αξιώσεων. Στην περίπτωση του περιορισμού της επεξεργασίας, τα δεδομένα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Φορητότητας των Δεδομένων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση και δεν θα υποβάλλουμε εφεξής τα Δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, επιλέγοντας να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing, πατώντας το link «διαγραφή» ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση reservations@goldenstarhotel.com και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 • Καταγγελίας.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβαίνει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ή το εν γένει ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2020.

Golden StarΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων